ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-04-29
კონსტიტუციონალიზმის დარბაზს ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ

ინიციატივის ,,სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა“ ერთ-ერთი პროექტის ,,კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილები“ ფარგლებში, მოსწავლე-ახალგაზრდებში კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებისა და ,,სამოქალაქო განათლების”  სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნის გაღრმავების მიზნით, ორი დღით, 28 და 29 აპრილს კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრს, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის საჯარო სკოლების IX კლასელი მოსწავლეები ესტუმრნენ.

 . . . ვრცლად >>>>  
2012-04-26

ერთპალატიანი ან ორპალატიანი პარლამენტის ქვედა პალატის პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში

ონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურმა ცენტრმა, კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის განხილვისათვის მოამზადა საინფორმაციო ანალიტიკური მასალა - ერთპალატიანი ან ორპალატიანი პარლამენტის ქვედა პალატის პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი, საზღვარგარეთის ქვეყნებიში .

 . . . ვრცლად >>>>  
2012-04-23

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის კომენტარები - ავტორთა კოლექტივის შეხვედრა  

2012 წლის 18 აპრილს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის კომენტარების ავტორთა სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა გერმანელი კონსტიტუციონალისტი დიტერ უმბახი.  

 

 . . . ვრცლად >>>>  
2012-04-23
დისერტაცია თემაზე - ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციონირების კონსტიტუციური გარანტიები

2012 წლის 19 აპრილს კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის საორგანიზაციო დეპარტამენტის დირექტორმა დავით წერეთელმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა დისერტაცია ,,ადგილობრივი თვითმმართელობის ფუნქციონირების კონსტიტუციური გარანტიები“.

 . . . ვრცლად >>>>  
 
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
აპრილი
2024
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები