ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-02-17

საკანონმდებლო წინადადებები


საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)-ის ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს, რომელიც მოიცავს საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის ,,საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობაში ასახვის ხელშეწყობას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დამუშავდა და საკანონმდებლო წინადადებების სახით წარმოგიდგენთ საქართველოს კონსტიტუციის ამჟამად მოქმედი რედაქციის 21-ე, 29-ე, 37-ე, 42-ე, 49-ე, 51 1-ე, 56-ე, 60-ე, 61-ე, 63-ე, 65-ე, 67-ე, 68-ე, 70-ე, 88-ე, 95-ე, 96-ე მუხლებიდან და საქართველოს კონსტიტუციის ასამოქმედებელი რედაქციის 61-ე, 63-ე, 65-ე, 75-ე, 94-ე მუხლებიდან გამომდიანრე შესაბამის ცვლილებებს. აღნიშნული კონსტიტუციური რეფორმით გათვალისწინებული სხვა ცვლილებების შესაბამისი პაკეტი წარმოდგენილ იქნება უახლოეს მომავალში. 

კანონპროექტები


 1. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
 2. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში დამატების შეტანის თაობაზე
 3. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 4. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 5. საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 6. გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 7. საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
 8. საქართველოს კანონში სახელმწიფო ვალის შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 9. საქართველოს კანონში სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 10. საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 11. საქართველოს კანონში საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ
 12. საქართველოს კანონში საერთო სასამრთლოების შესახებ
 13. საქართველოს კანონში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 14. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში  ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 15. საქართველოს კანონში საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის წესისი შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 16. საქართველოს კანონში კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 17. საქართველოს ორგანულ კანონში იმპიჩმენტის შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 18. საქართველოს ორგანულ კანონში ეროვნული ბანკის შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 19. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
 20. რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 21. საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნი კოდექსი ცვლილებების შეტანის შესახებ
 22. საქართველოს  პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 23. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 


       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
აპრილი
2024
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები