ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-02-17
სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი, ცალკეული პროექტების ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან. უმაღლეს სასწავლებლებთან, პროფესიულ კავშირებთან, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, არასამთავრობო და სხვა ორგანიზაციებთან.
განვლილ პერიოდში სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქრურებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან   გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

განხორციელებულ სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო პროექტებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ივ. ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და კავკასიის სამართლის სკოლა.


სსიპ  კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრთან, ცალკეული     პროექტების ფარგლებში,  აქტიურად თანამშრომლობენ სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,  სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის, დემოკრატიის ინსტიტუტი და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი.

სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი ერთის მხრივ, საზოგადოებაში კონსტიტუციონალიზმის პრინციპების დამკვიდრების, სამართლებრივი კულტურის ამაღლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის და მეორეს მხრივ, გაწეული საქმიანობის საჯაროობისა და საზოგადოების ფართო ფენებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით თანამშრომლობს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან

       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
მარტი
2024
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები