ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი,
რომელთა ურყევი ნებაა,
დავამკვიდროთ დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილება,
ეკონომიკური თავისუფლება,
სოციალური და სამართლებრივი
სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ
ადამიანის საყოველთაოდ
აღიარებული უფლებანი და
თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობა და სხვა
ხალხებთან მშვიდობიანი
ურთიერთობა, ქართველი ერის
მრავალსაუკუნოვანი
სახელმწიფოებრიობის
ტრადიციებსა და საქართველოს
1921 წლის კონსტიტუციის
ისტორიულ-სამართლებრივ
მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით
ღვთისა დაქვეყნის წინაშე
ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.
 
 
  საქართველოს კონსტიტუცია  
 
აუდიო ფაილი
 
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, პუნქტი1
English   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ონფერენცია თემაზე -კონსტიტუციით გარანტირებული  ადამიანის ძირითადი უფლებები და ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ძირითადი დებულებები

      2011 წლის 21 თებერვალს კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრისა და საქართველოს ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია თემაზე ,,კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის ძირითადი უფლებები და ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ძირითადი დებულებები’’.
აღნიშნულ კონფერენციაზე მოხსენებები წარმოადგინეს:

  • კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელმა, სამართლის დოქტორმა ავთანდილ დემეტრაშვილმა - თემაზე ,,კონსტიტუციონალიზმის ძირითადი პრინციპები’’.
  • ამერიკის შეერთებული შტატების იურისტთა ასოციაციის ლიცენზირებულმა ექსპერტმა სისხლის სამართალში, ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სამეურვეო საბჭოს წევრმა გიორგი ტურაზაშვილმა - თემაზე ,,ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ძირითადი დებულებები’’.

   კონფერენცია ჩატარდა კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრსა და საქართველოს ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრს შორის 2011 წლის 6 იანვარს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში.

       
ცენტრის ანგარიში
  კონსტიტუციონალიზმის დარბაზი
სასწავლო-შემეცნებითი ფილმი "კანონთა კანონი"
ელექტრონული ჟურნალი
  პასიური საარჩევნო უფლებისათვის დადგენილი ასაკობრივი ცენზი საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სექტემბერი
2023
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტო
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
 
მიზნები და ამოცანები
სამართლებრივი საფუძვლები
სტრუქტურა და თანამშრომლები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
მიზნები
მიმდინარე პროექტები
განხორციელებული პროექტები
საქართველო
საკონსტიტუციო სასამართლოერბი
საერთაშორისო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციები